Wisseltentoonstellingen en geschiedenisboekjes 1983 t/m 2015

 

Jaar     Nr.       Naam expositie                                                                      Boekje nr.

 

1983        01           Pinkstermarkt – landententoonstelling – Wales

1984        02           Uit eigen archief                                                                                              ( boekje 1 )

03               Kunst ( Greeth Zwering en Annie van Wingerden )

04               Nieuwenkamp ( verspreide rijkscollecties )

05               Foto tentoonstelling van Klootwijk

06               Pinkstermarkt landententoonstelling – Griekenland

07               Uit eigen archief

08               Het slot ontsloten ( Lips-sloten )

09               100 jaar elektriciteit ( Gemeentelijke nutsbedrijven )

10               Archeologie in Rijnmond ( Oudheidkundige dienst Rotterdam )

11               Schaatsen en schaatspret

1985        12           Vervoer van Vroeger                                                                                        ( boekje 2 )

13           Fotoclub Ridderkerk 25 jaar

14               Ridderkerk 1940-1945

15               Pinkstermarkt: landententoonstelling – Frankrijk

16               Klompen

17               Vervoer van vroeger ( herhaling )

18               Kunst ( Ad Zuiderent en zijn cursisten )

19               Klassewerk                                                                                                     ( boekje 3 )

20               Kunst ( Marian Kievits )

21               Kunst ( Jan Haitsma, Jan de Mik, Theo van der Linden )

“ in en rondom Ridderkerk”

1986        22           Arie Wols en J. Krekelaar ( Ansichtkaarten )

23           De Landbouw                                                                                                  ( boekje 4 )

24               Kunstnijverheid ( Annie Stout –  weven )

25               Pinkstermarkt ( herhaling Landbouw  )

26               Volksuniversiteit

27               Uit eigen archief

28               Kunst ( Dirry Blom, Corrie van Gent en Marcelle Wolf )

29               Bakker Rubber – De Gutta                                                                               ( boekje 5 )

30               Klei ( project met scholen )

1987        31           Poppententoonstelling                                                                                     ( boekje 6 )

32           Kunst ( Bas, Addy en mv. Put. )

33               Ridderkerk natuurlijk ( educatief )

34               Met de muziek mee                                                                           ( boekje 7 )

35               Ridderkerkse kantkloskring

36               Pinkstermarkt landententoonstelling – Portugal

37               Kunst ( Gerard van Halderen, Ad van Stenis en Kees Alderliesten )

38               Uit eigen archief

39               Volksuniversiteit

40               Boele’s Scheepswerf en Machinefabriek                                                           ( boekje 8 )

41               Politie Ridderkerk

1988        42           Oud Speelgoed

43                Kunst ( Jan Put en Rob Wesselo “Ridderkerk verbeeld “ )

44           De Ringdijk                                                                                                     ( boekje 9 )

45           Ridderkerk natuurlijk “Levend water”

46               Pinkstermarkt: landententoonstelling – Spanje

47               Verzamelaartentoonstelling ( treinen, rekenmachines, enz. )

48               Vervoer van vroeger ( uit eigen archief )

49               Docenten volksuniversiteit

50               Jubileumtentoonstelling ( 5 jaar Oudheidkamer )                                 ( boekje 10 )

51               50 jarig bestaan Bond van plattelandsvrouwen

52               Kruisverenigingen

53               Iconen en Kerststallen ( Anneke Dijksman, Jenny Maassen en José Ras )

1989        54           R.V.V.H. 70 jaar

55           Kunst ( Greeth Zwering en Annie van Wingerden )

56               Vlas                                                                                                                ( boekje 11 )

57               Pinkstermarkt / Ridderdagen

58               Uit eigen archief

59               Kunst ( Elisabeth Bal - de Gier en Luud van den Akker )

60               Natuurvereniging; Paddestoelen

61               Ridderkerkse aannemers                                                                                  ( boekje 12 )

62               Kunstnijverheid ( poppenhuizen en wagenmodellen )

1990        63           Kunst ( Wil Blok, Teun den Tek, Piet Vastenhout en Dirk Waardenburg )

64           Neringdoenden ( historie winkeliers )                                                                 ( boekje 13 )

65               Fotoclub Ridderkerk 30 jaar

66               Nog maar een halve eeuw geleden ( Oorlogstentoonstelling )

67               Kantkloskring 5 jaar

68               Uit eigen archief

69               Kunst ( Cherie Achterberg, Ceciel Landuyt “jaargetijden” )

70               Milieutentoonstelling in overleg met Gemeente Ridderkerk

71               Stichting Oud Ridderkerk 25 jaar                                                                      ( boekje 14 )

72               125 jaar Schoolvereniging “Laat de Kindekens tot mij komen”

73               Een vrouwenhand in Ridderkerk ( Bond van plattelandsvrouwen )

1991        74           Kunst ( A. Meyer-Babos, H. Kwinkelenberg en Jantina van Helden )

75           Modelbouw

76               Natuurvereniging “Roofvogels”

77               Neringdoenden Bolnes en Slikkerveer                                                ( boekje 15 )

78               Uit eigen archief

79               Kunst ( Raymond Spier en Anskje van der Zee )

80               Ridderkerkse Scheepsbouw                                                                             ( boekje 16 )

81               Merklappen

1992        82           Kunst ( Mark de Regt en Dolf Mitgenberg )

83            Radio en zendapparatuur ( Van Donkersgoed en Verhoeks )

84                Natuurvereniging ( Vogels, zoogdieren, schelpen, fossielen en herbarium )

85           Rijsoord en Oostendam                                                                                   ( boekje 17 )

86           Oud Speelgoed

87               Geschonken werk exposanten en 10 jaar Genealogie

88               Zuivel

89               Openbaar vervoer                                                                                            ( boekje 18 )

90               Kunst ( Henk Hijmans, Maarten van Lenteren )

91               Kunstnijverheid ( Quiltwerk )

1993        92           Watersnood 40 jaar

93                Technische School 50 jaar

94                Kunst ( Wilma Groenendijk en Jos Crezee )

95                Ridderkerk uit de kluiten gewassen                                                                  ( boekje 19 )

96                Stukje voor stukje, geschiedenis van de legpuzzel

97                Uit eigen archief

98                Schelpen en Vlinders ( A. Stout, T. Rijsdijk )

99                De Gorzen                                                                                                      ( boekje 20 )

100              Kunst ( Caroline en Arie de Wit, Mieke Timmermans )

101              IJspret

1994        102          Kunst ( Emile Koch, Eva en Eddy Smits )

103         Van wiel tot fiets                                                                                             ( boekje 21 )

104             Foto’s van Martin Kers

105             Knipkunst van Tobia Lever en haar vader

106             Creatief werk van de jeugd ( Boetseerwerk en tekeningen )

107             De Kosmos

108             De Brandweer; Van blusemmer tot tankautomotorspuit                                      ( boekje 22 )

109             Kunst ( Elisabeth Bal-de Gier, Luud van den Akker )

110             Verzamelingen van Ridderkerkers

1995        111          Kunst ( Piet Kraaijeveld, Maarten van Lenteren )

112         Fotoclub Ridderkerk 40 jaar

113          50 jaar na de 2e W.O.                                                                                       ( boekje 23 )

114             Kantkloskring 10 jaar

115             Uit eigen archief

116             Dierenbescherming

117             O.K.K. sportvereniging 80 jaar                                                                         ( boekje 24 )

118             Kunst ( Saskia Rietveld , Liesbeth Nieuwenhuizen )

119             Kerststallen verzameling van Jan van Hulst en kindertekeningen.

 

1996        120          Vreemd is anders heel gewoon ( educatief )

121         Kunst ( Dirry en Minke Blom, Gheertje de Waard )

122             Zuivering/ waterschap IJsselmonde

123             Ridderkerk 550 jaar                                                                           ( boekje 25 )

124             Poppen van Ineke Haaksma

125             Kunst ( Karin Touw en Ria de Moel )

126             Roemeense Iconen

1997        127          Kunst ( Riet Rook, Ben Oudijn, Wout Haasjes, Elly Krijgsman-van Gent )

128         Bakker Nugteren                                                                                              ( boekje 26 )

129             Unicef ( educatief )

130             Tram en metro R.T.M.

131             Uit eigen archief ( Heden en verleden / foto’s )                                                  ( boekje 27 )

132             Kunstnijverheid ( 30 deelnemers )

133             Kunst ( Marian Verrijp en Annie van Wingerden )

134             Verzameling puddingvormen en wintertekeningen / Blauwkai info

1998        135          Artsen zonder grenzen

136          Ridderkerk tot uw dienst ( overheidsinstellingen )

137             Kunst ( textiele vormen )

138             Natuurvereniging  

                -             Ridderkerk tot ca 1920                                                                                     ( boekje 28 )

              139          R.V.V.H. 80 jarig bestaan                                                                                 ( boekje 29 )

140         Kunst ( Cor Vlegaard en Rob Meinen )

141             Minderheden in Ridderkerk

1999        142          Schenkingen opgeslagen in eigen depot

143              Kunst ( Cherie Achterberg en cursisten – zijde

             Rolf Mitgenberg en cursisten – edelsmeden )

144          Natuurvereniging “langs sloten en plassen”

145          Hoeden en sieraden

146          Klassewerk                                                                                                     ( boekje 30 )

147             Ridderkerk tot uw dienst II (Overheidsinstellingen )

148             Archeologie                                                                                                    ( boekje 31 )

149             Kunst ( Piet Boogert en Luud van den Akker )

150             Terre des Hommes

2000        151          100 jaar politiek en burgemeesters / eigen depot op entresol                             ( boekje 32 )

152          Fotoclub Ridderkerk 40 jaar

153             Kantkloskring 15 jaar

154             55 jaar na de 2e W.O.

155             Schoolplaten uit voormalig Ned. Indië / schoolattributen

156             Foto’s en ansichtkaarten uit eigen depot

157             65 jaar Oranjevereniging

158             De Ridderkerkse Scheepsbouw

159             Kunst ( Marcelle Mooi en Juana Delgado-Cruz )                  

  -            Hoe het vroeger was                                                                                        ( boekje 33 )

160             Ridderkerkse Zangkoren

2001        161          Kunstnijverheid ( werk van cursisten volksuniversiteit )

162          Poëzie en fotografie door kinderen ( schoolproject )

163             Modelbouw vereniging 25 jaar

164             De geschiedenis van Smit Slikkerveer in een notendop                                     ( boekje 34 )

165             De Ridderkerkse scheepsbouw op herhaling

166             Uit eigen archief / diavoorstellingen

167             Genealogie ( stamboom, familiefoto’s, enz. )

168             De geschiedenis van het dorp Bolnes.                                               ( boekje 35 )

169             Kunst ( Roel en Frans Gort / Alie de Kreek-Waardenburg en vader )

170             Roemeense Iconen

2002        171          Ridderkerkse Fotoclub

172          Kunstzinnig textiel

173          Poppenclub Ineke Haaksma

174          Waterschap IJsselmonde                                                                                 ( boekje 36 )

175          Scouting Ridderkerk             

176          Uit eigen archief / giften Ridderkerk

177         Historie Van Vliet                                                                                             ( boekje 37 )

178          Speeltuinvereniging Oostendam

179          Kunst; aquarellen - Riet v/d Linden / keramiek - Ank van Dijk

2003        180          Watersnood 50 jaar

181         Historie buurtschap Ten Donk                                                                          ( boekje 38 )

182         Kunst ( Adriaan v. Stenis, Saskia Rietveld, Luud v.d. Akker )

183         Sursum Corda 85 jaar

184          Uit eigen archief / oude trouwfoto’s

185         Historie dorp Slikkerveer                                                                                  ( boekje 39 )

186          Ned. Bond van Plattelandsvrouwen “Vrouwen van nu”

187          Kunst ( Hans van Halm, Ria van Veen )

2004        188         Radio en zendapparatuur rond 1930
189         De geschiedenis van Nederlands Indië
190         Kunst ( Willem Bastian (schilder) Nelly Capelle (keramiek))
191         De Lagendijk                                                                                                   ( boekje 40 )

192         Ridderkerk creatief - Ridderkerkse fotoclub
193         Uit eigen archief / depot
194         Trelleborg Bakker 125 jaar                                                                                ( boekje 41 )
195         Kunst ( Jan v.d. Wal: aquarellen en Jeanne v. Schaik: brons )

196             Oud speelgoed

2005        197          Radio Ridderkerk 20 jaar                                                                                  ( boekje 42 )

198          Scholieren ( educatief )

199             60 jaar na 2de W.O. ( educatie )

200             Het jaar van het kasteel

201             Uit eigen archief “Feesten in Ridderkerk”                                                           ( boekje 43 )

202             Kunst Jorgen Snoep en Helene de Jong

203          Stichting Oud Ridderkerk 40 jaar                                                                      ( Jubileumboek )

204          Kantklosvereniging Ridderslag

2006       205         Archeologie met scholen (educatie)

206         Kunst Addy de Bruin-Put en Bert Verkleij

207             Scheepsmodellenvereniging 30 jaar

208             Overzichttentoonstelling schilderijen mevr. Douglas de Koning-Hawly

209          Modelmakerij Dubbelman 100 jaar                                                                    ( boekje 44 )

210          Uit eigen archief en depot

211          Turks/Nederlandse multiculturele manifestatie

212          Historie Rijsoord                                                                                             ( boekje 45 )

213          Kunst Mira de Koning-Stanojevic en Els Schuring

214          Winter/feestdagen fototentoonstelling

2007       215          Verzamelingen van Ridderkerkers

216          Kunst “Textiel nu”

217          De Klinknagelfabriek                                                                                       ( boekje 46 )

218             Verzameling vliegenmeppers Museum van Riemsdijk

219             Uit eigen archief en depot / foto’s “Toen en nu”

220          Sloepenwerf Bothof                                                                                        ( boekje 47 )

220             De Romeinen (educatie scholen)

221             Kunst Ada Burgerhout, Joop Hartsema en Joke Maaskant

222             Berencollectie van Letty Tackenberg

2008        224          Kunst: Lenie Otto, Willie Ruiijgrok en Annie de Kat

               225          ZABO 75 jaar                                                                                                  ( boekje 48 )

               226          15 jaar Kunstroute Ridderkerk

               227          Stout Architectenbureau, Annie Stout kunst         

               228          Collectie posters Wereldoorlog II, Ger de Jong

               229          Uit eigen archief en depot. Tekeningen van E.C.L. van Gent

               230          GEMIVA  -SVG Groep

               231          Van Dorpsschool tot Oudheidkamer. 25 jaar S.O.R. in Singelschool   ( boekje 49 )

               232          Woonvisie 90 jaar                                                                                            ( boekje 50 )

2009        233          Kunst: Theo van der Linde en Ellie Smelik

               234          Grofsmederij de Jongh                                                                                    ( boekje 51 )

               235          Kunst: Ine Haaksema en Alie de Kreek

               236          Fotoclub Ridderkerk

               237          Boerderijen                                                                                                     (boekje 52 )

               238          Uit eigen archief en fototentoonstelling

               239          Kunst: Luud v.d. Akker en Jan van der Wal          

               240          Molens/Educatie

               241          Quilts, met nadruk op de feestdagen

 

 

2010        242          Kunst: Piet Radder en Mira van de Korput

               243          Kantkloskring

               244          Familie van der Waal, 175 jaar bakkers                                              ( boekje 53 )

               245          Tweede Wereldoorlog

               246          Ridderkerk op kaart en kleed

               247          Uit eigen archief en fototentoonstelling

               248          Kunst: Nel den Buitelaar en Corrie Vogelenzang -de Jong.

               249          Fa. de Koning 100 jaar                                                                                     ( boekje 54 )

               250          Harpe Davids

2011        251          De kunst van de Oudheidkamer (Medewerkers v.d. Oudheidkamer)

               252          Stoommachines en oud speelgoed

               253          Koninginnedagviering / Koninklijk Huis                                               ( boekje 55 )

               254          Textiel nu

               255          Uit eigen archief en fototentoonstelling

               256          SER 3 x 2                                                                                                       ( boekje 56 )

               257          Kunstexpositie: M de Jong-v.d.Ven en H.Smit-de Graaf

               258          Moeder en kind maken het goed. Gezondheidszorg in Ridderkerk

               259          Kerststalverzamelingen

2012       260          Kunstexpositie: Palet Bolnes.

               261          Molukkers 60 jaar in Nederland

               262          Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog                                             (boek R’kerk in de 2e W.O.)

               263          Eigen archief/huisvlijt            

               264          Uit eigen archief/collectie. Huys ten Donck

               265          Kunstexpositie

               266          Ridderkerks Symfonieorkest 30 jaar                                                                 (boekje 57)

               267          Kerststalverzameling 2

2013        268          Kunstexpositie, jubileum kunstroute

               269          Kunstnijverheid, I.Haaksema en A. de Kreek.       

               270          Muziek in Ridderkerk                                                                                       (boekje 58)

               271          Wandelclubs in Ridderkerk en Avond4daagse

               272          Eigen archief/collectiebeheer en fotodocumentatie

               273          Kunstexpositie J.Vonk/IRijsdijk                                                                        (boekje 59)

               274          200 jaar Koninkrijk der Nederlanden                                                  

               275          Straat en markthandel in Ridderkerk                                                                 (boekje 60)

2014        276          Donckse schildersclub

               277          Naaigerei en merklappen       

               278          Tinnen figuren

               279          Scouting Ridderkerk                                                                                        (boekje 61)

               280          Eigen archief en depot

               281          Ridderkerk en zijn sportverenigingen                                                                (boekje 62)

               282          Kunstexpositie, Rob, Rob en Thea

               283          Van Sintsnoep tot kerstgroet

2015        284          Kunstexpositie

               285          Scheepswerven aan de Nieuwe Maas                                                 (boekje 63)

               286          Kantklossen

               287          Tijd van toen

               288          Radio Ridderkerk30 jaar

               289          Muziekschool 50 jaar

               290          Terug naar de jaren ’60 (Jubileum /S.O.R.)                                                         (boek “Woelingen”)