Sponsors -  Klik hier voor de overige sponsors   Naar Begin Pagina

Informatie sponsoring

De “Stichting Oud Ridderkerk” staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”. Het fiscaal nummer van de Stichting is 9623851.
De Stichting beschikt over een Beleidsplan alsmede een Jaarverslag met daarin vermeld de uitgeoefende activiteiten. Deze stukken zijn op verzoek ter inzage.


Hoe kunt u meewerken aan de toekomst van Ridderkerks verleden?
Het antwoord is kort en bondig: Door lid te worden van de “Vriendenclub van de S.O.R.”

Wat is de Vriendenclub van de Stichting Oud Ridderkerk (S.O.R.) precies?
De “Vriendenclub van de S.O.R.” is een club van bedrijven, instellingen en/of winkeliers die de S.O.R. een warm hart toedraagt en die dit met name uit door hun financiële en/of materiële steun.

Hoe wordt u lid van de Vriendenclub van de S.O.R.
Lid worden geschiedt door het afsluiten van een overeenkomst tussen een bedrijf, instelling of winkelier enerzijds en de S.O.R. anderzijds. Deze schriftelijke overeenkomst wordt in principe afgesloten voor een periode van drie jaar.
Het bedrijf, de instelling of de winkelier verklaart zich d.m.v. deze overeenkomst bereid de Stichting jaarlijks financieel te zullen steunen

Bel: Jan van der Poel    0180-421696


Pagina Omhoog