Het Informatie Centrum Naar Begin Pagina

Sinds 1999 heeft de Oudheidkamer een Infocentrum en voorziet daarmee in een behoefte.
De belangstelling voor schriftelijke informatie wordt steeds groter en de Ridderkerkse museumbezoekers willen graag iets meer over de geschiedenis van hun dorp mee naar huis nemen. De Stichting Oud Ridderkerk kon daar tot 1999 maar mondjesmaat aan voldoen. Naast de eigen publicaties was er nauwelijks iets te koop voor het publiek. Het veelvuldig ’nee’ verkopen werd ook door de vele vrijwillige suppoosten als vervelend ervaren. Dus werden er plannen gesmeed om aan de wens van de bezoekers tegemoet te komen.

Er zijn toen contacten gelegd met middenstanders, kerkgenootschappen, gemeente, waterschap en vele anderen. De vraag was wat er nog te koop of te verkrijgen was over de geschiedenis van Ridderkerk. Er kwam zo veel boven water, dat al spoedig bleek dat de grens tussen de geschiedenis en wetenswaardigheden over het heden en verleden van Ridderkerk nauwelijks te trekken was.Daarom werd in 1999 het idee geboren een Infocentrum voor Ridderkerk te starten. Vanuit die optiek werden contacten gelegd met de VVV’s van Rotterdam en Dordrecht. Ook deze instanties werkten volop mee en sinds die tijd zijn er (veelal gratis) folders, fiets- en wandelroutes, kaartmateriaal, brochures, e.d. beschikbaar.
Met veel inzet van vrijwilligers zijn de benodigde kasten in eigen beheer op maat gemaakt en in de hal van de Oudheidkamer geplaatst. Meer dan honderd ansichtkaarten, boeken en CD’s over Oud Ridderkerk zijn sindsdien in het Infocentrum te verkrijgen. Natuurlijk kunnen er ook de geschiedenisboekjes, die de Stichting Oud Ridderkerk al vele jaren uitgeeft, worden aangeschaft. Jammer genoeg is een aantal nummers uitverkocht.

Naast al het historische materiaal treft u ook veel informatie aan over het huidige Ridderkerk. De tenaamstelling van de Oudheidkamer is gewijzigd in “Oudheidkamer en Infocentrum Ridderkerk”. Wethouder drs. J. Wienen verrichtte op vrijdag 9 april 1999 de officiële opening van het Infocentrum.
De nieuwe service bleek aan te slaan bij het Ridderkerkse publiek en al snel was de beschikbare ruimte te klein en moesten er keuzes worden gemaakt. Basis blijft om historische materiaal (w.o. foto’s, boeken en Cd’s) van Ridderkerk te verkopen en dit, waar mogelijk, aan te vullen met toeristische informatie uit Ridderkerk en de directe omgeving. Folders van dierentuinen en grote attractieparken treft u eveneens op de schappen aan.

In het Infocentrum worden ook de bekende VVV-cadeau bonnen verkocht.

 Pagina Omhoog