Genealogie Naar Begin Pagina
Genealogie = stamboomonderzoek.

Van wie stam ik af, waar komt onze naam vandaan, waar liggen mijn wortels? Allemaal vragen die actueel worden als mensen zich met stamboom- of familieonderzoek bezig gaan houden. Genealogie is de wetenschappelijke term. Veel geïnteresseerden pluizen archieven na om de familiegeschiedenis boven water te krijgen en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.

Als eerste officiële werkgroep van de Stichting Oud Ridderkerk werd, in december 1982 binnen de Stichting Oud Ridderkerk de werkgroep Genealogie opgericht. Bij de start was er amper historisch informatiemateriaal voorhanden, terwijl tevens de kennis over de juiste wijze van archiveren ontbrak. Inzicht in de juiste werkwijze werd opgedaan tijdens bezoeken aan het Streekarchief Eiland IJsselmonde en het Streekmuseum Hoekse Waard, waar men al de nodige ervaring op dit gebied had.

De inmiddels gevormde groep medewerkers hield zich al spoedig bezig met het verwerken van gegevens uit doop-, trouw- en begrafenisboeken van Ridderkerk en Rijsoord uit de periode 1579-1812 en de uitgaven van “Ons Voorgeslacht”.
Andere bronnen van informatie vormden de complete burgerlijke stand van 1812-1920, oude tijdschriften en kerkboden.

In 1989 werden de gegevens uit de Ridderkerkse doop-, trouw- en begrafenisboeken ontcijferd en in een kaartsysteem vastgelegd. De eindscore werd 13.000 kaartjes. Daarnaast werd een fotoarchief voor familie- en persoonsfoto’s aangelegd. Inmiddels beschikt de werkgroep over een bibliotheek, waarin standaardwerken over heraldiek, streekgeschiedenis en naamgeving te vinden zijn.

(Be)zoekers kunnen niet alleen gebruik maken van de reeds door de werkgroep vergaarde informatie, maar ook op weg geholpen worden met het opzetten van een goed en duidelijk zoeksysteem. Een belangrijke verbetering bracht in 1994 de aanschaf van een computer met specifiek programma, waarmee alle gegevens uit het kaartsysteem konden worden opgeslagen.

De werkgroep voert niet alleen het beheer over de informatie welke van belang is voor genealogisch onderzoek, maar organiseert ook familiedagen, voor dragers van een gemeenschappelijke familienaam. Dat blijkt een schot in de roos. Een dergelijke dag kost de leden van de werkgroep een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Echter, tijdens deze familiedagen worden veel familiebanden vernieuwd en ontstaan zelfs contacten met tot nu toe onbekende familieleden.

In 1995 gaf de Gemeente Ridderkerk te kennen dat zij het bijhouden van een knipselkrant wenste te beëindigen. De werkgroep besloot de handen ineen te slaan en dit in de Oudheidkamer te verzorgen. Zodoende blijft een schat aan plaatselijke informatie bewaard.

Vanaf 1996 werden de akten uit het tijdperk 1812-1936 op microfiche aangeschaft. Het ter beschikking krijgen van de zogenoemde “Collectie van Gemerden”, betekende een waardevolle aanvulling voor het bestand. Het historisch archief werd in 2000 beter inzichtelijk gemaakt. Een index op persoon- en bedrijfsnamen en verenigingen, maakt het nu mogelijk gegevens snel te raadplegen.

Het jaar 2001 bracht uitbreiding van het aantal ordners waarin zich bevinden: familiebladen, lijsten met namen van in de gemeente Ridderkerk geboren, gehuwde en overleden inwoners en advertenties m.b.t. belangrijke gebeurtenissen.

Een jaar later deed de werkgroep een belangrijke stap in de richting van de uitbreiding van de digitale technologie. Zij kregen de beschikking over een gloednieuwe pc met printer en scanner. Een digitale camera maakte het mogelijk dat foto’s digitaal kunnen worden gereproduceerd en opgeslagen.
Ook werden akten gefotografeerd en op cd-rom opgeslagen, e.e.a. voor zover de wet op de privacy dat toestaat. Een leesapparaat voor microfiches maakt het mogelijk deze gegevens van de Ridderkerkse geboorten, huwelijken en overlijden te printen.

Een groot aantal boeken van D.T.B. (Dopen, Trouwen en Begraven) werd gekopieerd en ingebonden. Voorts werd een groot aantal jaargangen van Kerkelijk Contact geschonken, waarin zich voor de groep Genealogie veel interessante en waardevolle gegevens kunnen worden ontleend. De werkgroep beschikt thans over verzamelingen van persoonsgegevens die al in de 16e eeuw beginnen.

Pagina Omhoog

Burgerlijke stand aanwezig in de Oudheidkamer

Ridderkerk: geboorteakten op scans 1812 - 1908
Ridderkerk: huwelijksakten op scans 1812 - 1933
Ridderkerk: overlijdensakten op scans 1812 -1958

Rijsoord : geboorteakten op scans  1818 – 1845
Rijsoord : huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord : overlijdensakten op scans 1811 – 1845

Strevelshoek: geboorteakten op scans 1818 - 1845
Strevelshoek: huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Strevelshoek: overlijdensakten op scans 1818 – 1845

Rijsoord en Strevelshoek : geboorteakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : huwelijksakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : overlijdensakten op scans  1846 – 1855

Bevolkingsgegevens

Ridderkerk: Index Volkstelling 1826 en 1840
Rijsoord : Index Volkstelling 1840

Ook aanwezig zijn de DTB’s van:

Ridderkerk: dopen in afschrift en als index van 1579 – 1601 en van 1723 – 1823
Ridderkerk: ondertrouw en trouwen in afschrift en als index van 1579 – 1608
Ridderkerk: trouwen in afschrift en index van 1579 – 1811
Ridderkerk: begraven in afschrift en als index  van 1603 – 1810

Rijsoord en Strevelshoek : trouwen in afschrift en als index van 1585 – 1812
Microfiches: collectie van Gemerden
Ridderkerk lidmaten Nederl. Hervormde kerk 1770-1818
Ridderkerk lijst predikanten en ouderlingen N.H. kerk 1574-1865
Ridderkerk D.T.B. Gezinnen 1700 - 1812

Openingstijden:  Alle gegevens zijn uiteraard voor het publiek ter inzage. U kunt hiervoor terecht op de
1e en 3e zaterdagmiddag van de maand van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gelieve bij een bezoek in de vakantiemaanden juni, juli en augustus, vooraf uw bezoek te melden.

Pagina Omhoog