Wisselexposities
Naar Begin Pagina

De Werkgroep Wisselexposities organiseert jaarlijks 9 – 10 tentoonstellingen. Onderwerpen: Ridderkerkse wijken, jubilerende verenigingen en -bedrijven, hobby’s, educatieve onderwerpen, geschiedenis, landelijke thema’s en beeldende kunst.

Al in een vroeg stadium realiseerde het bestuur van de kersverse stichting zich, dat exposeren een noodzakelijke activiteit zou worden, om bezoekers naar de Oudheid-kamer te trekken en de belangstelling hiervoor bij de Ridderkerkse bevolking gaande te houden. De tentoonstelling “Oud en Nieuw Ridderkerk”, die gehouden werd in de Electrozaal in oktober 1963, werd in feite de aanloop voor de oprichting van de huidige Stichting Oud Ridderkerk in 1965.

Eerst in 1980 kwam de tentoonstellingsactiviteit van de grond. Bestuurslid J.C.Smelik stelde de benedenverdieping van zijn pand Lagendijk 5 ter beschikking, voor een expositie van veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van Ridderkerk en de persoon van Willem B.Smit. In 1981 was het pandje Lagendijk 56 zodanig ingericht dat het overeenkwam met een arbeidershuisje “Anno 1920”. Van 9-17 oktober na-men een kleine 1000 Ridderkerkers een kijkje in het minimuseum.

Nadat de stichting zijn intrek had genomen in de (deels) gerenoveerde Singelschool, werd in 1983 een werkgroep voor de wisselexposities geformeerd, die de naam droeg: “Tentoonstellingscommissie”. De eerste proeve van bekwaamheid werd door de commissie afgelegd tijdens de Pinkstermarkt in 1983. In de Oudheidkamer in opbouw, werd een provisorische tentoonstelling ingericht over het thema van de markt: Kastelen in Wales.

Het eerste volledige tentoonstellingsjaar 1984 zag de commissie kans al tien tentoonstellingen te verzorgen en werden expositiepanelen, een diaprojector en vitrines aangeschaft. Tussen 1984 en 2005 werden jaarlijks tussen de zeven en tien tentoonstellingen gehouden, zodat in 2005 het aantal 200 werd bereikt.

In 1984 verscheen ook het eerste boekje (op A5 formaat) van de inmiddels bekende historische reeks. Zij verschijnen tweemaal per jaar, met het thema van een wissel-expositie als onderwerp. Medio 2005 verscheen nummer 43. De oudste exemplaren zijn inmiddels gezochte collectoritems. Kort na het begin werd de eerste expositie “Uit eigen archief” gehouden. Hierbij werden de bezoekers geïnformeerd over de nieuwste aanwinsten uit het museumdepot en zaken die nog niet eerder in de vaste tentoonstelling werden belicht.

Het werd een jaarlijks terugkerende traditie, die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Ditzelfde geldt voor de kunstexposities die veelal tweemaal per jaar worden gehouden. Er wordt werk vertoond van (meestal) Ridderkerkse beeldende kunstenaars, wat soms ook gekocht kan worden. Bij exposities van jubilerende bedrijven en verenigingen, zorgen bezoekende oud-werknemers en oud-leden soms voor een haast reünieachtige sfeer.

Uit de reacties van bezoekers blijkt dat de wisselexposities zeer op prijs worden gesteld. De werkgroep -die momenteel uit zes menskracht bestaat- streeft ernaar, samen met de andere werkgroepen, de geëxposeerde voorwerpen en thema’s voortdurend te actualiseren en zo de belangstelling van de Ridderkerkse bevolking voor de Oudheidkamer te continueren. Tevens is het voor kunstenaars, hobbyisten en verenigingen een probaat middel om public relations te bedrijven.